De refractie-fotokeratectomie  (PRK) is de eerste chirurgische methode die via een excimere-laser de refractie-afwijking van het oog behandelt

De refractie-oogchirurgie heeft als doel ametropie te herstellen via een toestel of medisch apparaat zoals de laser of het implantaat (intra-oog lenzen).

De techniek van deze chirurgische methode bestaat uit de extractie van het hoornvliesepitheel teneinde de hoornvlieswelving opnieuw te vormen en op die manier de gezichtsproblemen weg te werken.

De refractie-fotokeratectomie is een technische laseroperatie die meer en meer gebruikt wordt in de behandeling van zwakke en gematigde bijziendheid (-5 dioptrie). Het is momenteel een sinds jaren goedgekeurde economische en beproefde methode. Ze brengt niettemin wat ongemakken met zich mee: een post-chirurgisch ongemak (met ooghinder en vaak dezelfde pijntjes) evenals een lange revalidatieperiode.

De technieken van fotoreactieve keratectomie kunnen ook gebruikt worden om astigmatisme te corrigeren

Schema van een PRK uitvoering

Criteria om te genieten van refractie-oogchirurgie via laser:

  • Een stabiele refractie hebben tijdens het jaar, voorafgaand aan de chirurgische oogingreep
  • Een hoornvlies hebbend met een voldoende dikte (gemeten tijdens het preoperatieve onderzoek)
  • Minimaal 18 jaar oud zijn

De contra-indicaties van een refractie-oogchirurgie via laser:

  • Cataract
  • Ontwikkeld glaucoom
  • Ziekte van het hoornvlies
  • Periode van zwangerschap of borstvoeding
  • Wanneer uw hoornvlies zeer fijn is of uw visueel gebrek te belangrijk is, zal de laser geen bevredigend resultaat bezorgen. Het is mogelijk dat men u dan een ander type ingreep voorstelt: de refractie-oogchirurgie van de ooglens die ofwel bestaat uit het vervangen van de ooglens (refractie-implantaat) of uit het implanteren van een tweede ooglens (implantaat 63+phake).