De implantaten

We hebben toevlucht tot implantaatchirurgie om een refractie-afwijking te herstellen. Er bestaan twee implantaattechnieken, elk de morfologie gebruikend van de voorste kamer:

 1. Implantaat van voorste kamer:

Er bestaan twee types implantaten van de voorste kamer (phake) die in het oog geplaatst kunnen worden, naargelang het vóór of achter de iris geplaatst moet worden. Deze techniek staat toe om de lens van het oog te behouden. Een bijkomende corrigerende kunstmatige lens wordt in het oog ingevoerd en wordt door de patiënt niet gevoeld.

De duur van de operatie bedraagt 15 minuten. Over het algemeen voelt men geen enkele pijn tijdens de uren die volgen op het implantaat, maar het kan gebeuren dat men af en toe ht gevoel heeft van een vreemd lichaam of van een pijnlijk stekend gevoel aan de ogen. Bovenop lokale anesthesie, kunnen de patiënten een kalmerend middel vragen dat hen zal voorgeschreven worden door een anesthesist. Ze krijgen zo de mogelijkheid om in een staat van slaperigheid te zijn tijdens de ingreep.

Er bestaan twee soorten implantaten van de voorste kamer:

 • 1.1. Artisan® implant

De lens, die op de iris bevestigd is, werd geïmplanteerd tussen de iris en het hoornvlies van het oog (voorste kamer).

 • 1.2. Pre-ooglens implantaat (ICL)

De ICL wordt geïmplanteerd bovenop de natuurlijke ooglens van de patiënt. Deze speciale lens, klein en soepel, wordt geplaatst tussen de iris en de ooglens van de patiënt in de voorste kamer van het oog.

Ons team specialisten staat volledig ter uwer beschikking om, tijdens een persoonlijk gesprek in het hart van onze kliniek in Brussel, de methode te bespreken die u interesseert, evenals de voordelen en ongemakken die het met zich meebrengt.

 1. Refractie-implantaat (Clear Lens Exchange)

Het bestaat uit een ingreep die toestaat de natuurlijke ooglens van het oog via het implantaat te vervangen door een kunstmatige lens. Deze chirurgie is, voor het essentiële, gebaseerd op de operatie van de cataract. In tegenstelling hiermee bevinden we ons niet ten opzichte van een oogziekte in de ware zin van de term.

Bij een Clear Lens Exchange, verliest het oog volledig de natuurlijke capaciteit om zich alleen te accommoderen aan verschillende afstanden. Het is daarom dat dit procedé enkel gebruikt wordt wanneer de capaciteit van het accommoderen van het oog van de patiënt reeds verminderd is. Over het algemeen doet dit zich vaker voor vanaf de leeftijd van 40 jaar of wanneer het implantaat van de voorste kamer onmogelijk is vanwege een anatomisch probleem van de voorste kamer.

Er bestaan momenteel meerdere modellen van refractie-implantaten. Rekening houdend met resultaten van onderzoeken, met de structuur van het oog evenals de wensen van patiënten, kiest de oogspecialist de individuele lens om te implanteren. Afhankelijk van het geval zullen verschillende implantaten aanbevolen worden:

 • De cilindrische implantaten, gebruikt bij een belangrijke hoornvliesvervorming;
 • De implantaten met blauwe filter, dienend om het netvlies te beschermen;
 • De multifocale intra-oog implantaten (multifocale lenzen) staan een goed zicht toe, zowel van dichtbij als van ver.

Mogelijke bijkomende effecten van refractie-oogchirurgie:

Momenteel kunnen haast alle courante gebreken aan het zicht gecorrigeerd worden. De preoperatieve consultatie staat toe te bepalen of u kan genieten van refractie-chirurgie. Als dit het geval is, zal u dus kunnen genieten van een duidelijke verbetering van uw zicht zonder bril of contactlenzen.

Zoals bij alle chirurgie houdt deze techniek risico’s in, zelfs wanneer deze maar zeer beperkt zijn. Het is omwille van deze reden dat een volledig informatiedocument u zal overgedragen worden en u zal de gelegenheid krijgen dit te bespreken met uw oogchirurg.

Ongewenste postoperatieve effecten:

 • Keratectasie
  In zeer uitzonderlijke gevallen kan, niet zolang na de operatie met laser of jaren later, een aangeboren zwak punt van de weefsels leiden tot een kromming van het hoornvlies van het oog, hetgeen schade berokkent aan de gezichtsscherpte. Wanneer een dergelijke vouture (Keratectasie) zich begint te vormen, kan deze gestabiliseerd worden en op die manier verminderd worden door de methode cross linking hoornvlies (CXL), de behandeling door de overgang van contactlenzen, op maat gemaakt of door implantaat, in het hoornvlies, stabiliserende intra-hoornvliesringen.
 • Wijzigingen op lange termijn met de implantaten:
  In zeer weinig gevallen zijn uitzonderlijke aanpassingen van de binnenkant van het oog opgedoken bij reeds oude types implantaten. Om dit ongewenste effect uit te sluiten, wordt een regelmatige oogcontrole met intervallen van één tot twee jaar aanbevolen. Wanneer de wijzigingen zouden beginnen verschijnen, hetgeen zeer uitzonderlijk is, kan men dus tijdig reageren en verdergaan, bijvoorbeeld, met de vervanging van het implantaat door een ander model.

Om ook haast alle mogelijke risico’s uit te sluiten, worden gedetailleerde pre- en postoperatieve onderzoeken, evenals een volledige follow-up van de patiënt, systematisch georganiseerd door oogchirurgen van de kliniek  Brussels Vision Specialists.